KURUMSAL Galip Karataş Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

Erler Tekstil’in kurucularından Galip Karataş, merkezi İstanbul-Şişli’de olan bir vakıf kurdu.

Yıllardır kumaşlarıyla insan bedenlerini sarıp sarmalayan ve güzelleştiren Erler Tekstil, Galip Karataş Vakfı’nın da kalpleri saracağına, yaşam kalitesini geliştirip güzelleştireceğine gönülden inanıyor. Galip Karataş Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Türk Milli Eğitim hizmetlerine katkıda bulunmak ve Türkiye’nin kalkınması ve gelişimine destek olmak; eğitim, kültür, sağlık ve sosyal alanlarda faaliyette bulunmak amacını taşıyor.

Yetenekli ve başarılı olmasına rağmen, maddi olanakları kısıtlı öğrencileri destekleyerek, onların her seviyedeki eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak olan Vakıf, yurt içi ve yurt dışı eğitim bursları verecek, ayni ve nakdi yardımlarda bulunacak ve çocuklarımızın barınmalarını sağlayacak.

Vakfın faaliyetleri bununla sınırlı değil. Eğitim, kültür ve spor alanlarında yararlı her tür etkinliği, başarılı ve katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşları maddi ve manevi olarak destekleyecek.Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve sosyal hayatlarını geliştirmek amacıyla beceri kursları açacak, spor faaliyetleri ve yarışmalar düzenleyecek; başarılı olanlara ödüller verecek.

Ülkemizin tanıtımı ve gelişmesi için ekonomik, sosyal, kültürel, bilim, eğitim ve turizm alanlarında her tür faaliyeti düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere destek olmak, konu ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve destek olmak da Vakfın amaçları arasında yer alıyor.

Galip Karataş Vakfı ayrıca yardıma muhtaç, hasta ya da yoksul insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, barınmalarını sağlamak, maddi ve manevi yardımda bulunmak, gerektiğinde yardım kampanyaları düzenlemek ve diğer yardım kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sosyal sorumluluk alanında da iyileştirici olmak gibi örnek bir davranış sergilemeyi hedefliyor. Tüm bunlarla birlikte her tür yataklı ve yataksız tedavi kuruluşları, hastane, poliklinik, huzur evi açmak, işletmek, halkın sağlık sorunlarıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak; ayrıca anaokulu, ilk ve ortaöğretim, akademi, fakülte, üniversite ve yurtlar açmak, işletmek ve bu gibi kurumlarla ortaklık yolu ile işbirliği yapmak, maddi-manevi katkı sağlamak da plan ve hedefleri arasında yer alıyor.

Ve son olarak Vakıf, tüm bu amaç ve faaliyetlerini duyurmak, katılım sağlamak ve çalışmalarını etkinleştirmek için gazete, dergi gibi yayınlar çıkarmayı da hedefleri kapsamında değerlendiriyor.

Moda, kumaştır!..
Moda alışkanlık yaratmak, alışkanlıkları değiştirmektir.
Hatta dünyayı değiştirmektir bir süreliğine de olsa ...